Exploitatie

Aandacht voor prestaties

In de exploitatiefase van een gebouw dient er aandacht te zijn om te waarborgen dat het gebouw en de bijbehorende installaties blijven presteren waartoe zij ontworpen zijn. Dit leidt tot installatiebeheer, een vakgebied, waarop Sweegers en de Bruijn de gebouwbeheerder kan bijstaan met diverse diensten. Zo maken wij:

  • meerjarenonderhoudsplannen (MJOP);
  • onderhoudsramingen voor gebouwen en installaties;
  • onderhoudsbestekken op basis waarvan onderhoudswerkzaamheden op een objectieve wijze kunnen worden aanbesteed en leiden tot een onderhoudscontract;
  • en controleren wij uitgevoerd onderhoud door de installatiebedrijven.

Door per kwartaal met het onderhoudsbedrijf te evalueren, kunnen wij de vinger aan de pols houden en op het gebied van storingen en monitoring adequaat ingrijpen. Tevens verrichten wij inspecties en conditiemetingen volgens de NEN 2767. Ook analyseren wij klachten van gebruikers omtrent het binnenklimaat. Wij reiken bovendien mogelijke oplossingen aan die soms op het installatietechnisch vlak liggen, maar soms ook beheersmatig van aard zijn of bouwkundig/bouwfysisch. In veel gevallen kunnen we gebouwbeheerders ondersteunen met onze kennis.

Download de leaflets voor exploitatie met de onderwerpen:

 

Voor ons team van exploitatie zoeken we nog uitbreiding:
Vacature werktuigkundig projectengineer exploitatie

 

andere diensten