Expertise en toetsing

Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft

Advieswerkzaamheden: Opstellen directiebegroting, beoordeling uitvoeringsvoorstel aannemers, uitvoeringscontrole, beoordeling meer- en minderwerk, en oplevering.

Opdrachtgever: Adviesbureau H. Janssen te Echt

 

Status: gereed

andere projecten

Contact

ing. J.L. (Johan) Buijs

Adviseur

Tel: 06-113 989 21

E-mail:
johan.buijs@swebru.nl