Gezondheidszorg

Swetterhage te Zoeterwoude

Swetterhage ondergaat in de komende jaren een grote metamorfose. Nieuwbouw van woningen en activiteitencentra moet ervoor zorgen dat het instellingsterrein weer helemaal aansluit bij de wensen en eisen van de cliënten in deze tijd.

Sweegers en de Bruijn heeft in haar ontwerpen ingezet op de realisatie van een comfortabel binnenklimaat, én een veilige woonomgeving die rekening houd met de bijzondere bewoners van Swetterhage.

Opdrachtgever: Gemiva-SVG Groep te Gouda

Architect: Kokon architectuur & stedenbouw te Rotterdam

Projectmanagement: Bonum BV te Boxtel

Projectomvang: Ca. 3.500 m² BVO


Installatiesom: Ca. € 1.600.000 excl. btw


Status: Opgeleverd in mei 2011

download de projectsheet

De locatie Swetterhage bestaat uit een verzameling gebouwen voor wonen, dagbesteding en algemene functies. Op de locaties zijn circa 300 bewoners gehuisvest. De gehele locatie wordt in verschillende fases aangepakt door middel van sloop, nieuwbouw en renovatie. De woongebouwen van de Jakweide vormen de eerste fase en maken onderdeel uit van het zogeheten beschut wonen. Dit houdt in dat de omgeving rustig en prikkelarm moet zijn voor de bewoners. Deze aspecten komen bijvoorbeeld tot uitdrukking in een laag niveau van installatiegeluid en verlichting zonder directe inkijk. Het ontwerp van de installaties voor de woongebouwen van de Jakweide vormen de basisgedachte voor de vervolgfases op Swetterhage. Het resultaat was voor de opdrachtgever reden om ook de vervolgfase in opdracht te geven aan Sweegers en de Bruijn.

Voor meer informatie download de projectsheet.

andere projecten

Contact

ir. K. (Stijn) Hazenberg

Directeur

Tel: 088 030 7300

E-mail:
stijn.hazenberg@swebru.nl