Onderwijs

Brede School Theophile de Bock te Amsterdam

Aan de Theophile de Bockstraat in Amsterdam is een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. De brede school 'Theophile de Bock' biedt onderdak aan een tweetal basisscholen (Willem van Boeijenschool en De Notenkraker), drie overlooplokalen, een aantal aan de school verbonden welzijnsfuncties, een buurthuis, een sportzaal, een ontmoetingsruimte voor ouderen en jongeren, een Ouder en Kind Centrum, GGD en logopediepraktijk, kinderopvang met naschoolse opvang, een onderkomen voor sportbuurtwerk en een opslagruimte voor speel- en spelattributen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Architect: Teeuwisse en Willems architecten en adviseurs

Projectmanagement: van Keulen & van Zutphen Bilthoven

Projectomvang: 6.450 m² BVO

Installatiesom: € 1.900.000 excl. btw


Status: Opgeleverd februari 2010

download de projectsheet
Theophile de Bock_4 Theophile de Bock_5
andere projecten

Contact

ing. D.C.T.A. (Dennis) van de Wetering

Projectleider

Tel: 06-158 516 69

E-mail:
dennis.van.de.wetering@swebru.nl