Onderwijs

Kindcentrum Besoyen Waalwijk

In de woonwijk Besoyen in Waalwijk staat de leefbaarheid erg onder druk door het verouderde woningbestand en een hoog leegstandspercentage. Daarom hebben de gemeente en woningcorporatie Casade besloten om de wijk te herontwikkelen. De Twee Snoeken is gevraagd de vernieuwingen vorm te geven. Door het Architectenbureau is Sweegers en de Bruijn benaderd om ze te ondersteunen in het ontwerp en de contacten met de diverse gebruikers zoals de school, kinderdagverblijf en sportverenigingen. Onze rol binnen het ontwerpteam was het vertalen van de programm's van eisen naar een bruikbaar gebouw voor de gebruikers. Met kleine meetings zijn de wensen vanuit programma van eisen en gebruikers d oor ons vertaald naar duurzame technische oplossingen/invullingen.

Opdrachtgever: Casade Woondiensten & Gemeente Waalwijk

Architect: Architectenbureau De Twee Snoeken te 's-Hertogenbosch

Projectmanagement: Archietectenbureau De Twee Snoeken te 's-Hertogenbosch

Projectomvang: 3.000 m² BVO

Installatiesom: € 960.000 excl. btw


Status: Opgeleverd april 2015

andere projecten

Contact

S.A.J. (Stephan) Vissers

Projectleider

Tel: 06-515 643 99

E-mail:
stephan.vissers@swebru.nl