Onderwijs

Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasion Noord

Na een preseletie is Sweegers en de Bruijn gekozen als één van de preferred suppliers voor installatie-advies voor de Radboud Universiteit Nijmegen. In dat kader is daarom opdracht verworven voor de herindeling, uitbreiding en renovatie van het gebouw Gymnasion, dat wordt ingericht voor huisvesting van de Faculteit der Managementwetenschappen.
Binnen budgettaire kaders is gezocht naar een optimalisering van hergebruik mogelijkheden en nieuwe voorzieningen. De nieuwbouwdelen worden zodanig van nieuwe installaties voorzien, dat er geen al te groot comfort en kwaliteitsverschil ontstaat met bestaand. Het UVB kon zich in het Plan van Aanpak van Sweegers en de Bruijn het beste vinden.
Sweegers en de Bruijn heeft op basis van het technisch PvE het VoorOntwerp, DefinitiefOntwerp en het TechnischeOntwerp voor de werktuigkundige, elektrotechnische en liftinstallaties gemaakt.

Opdrachtgever: Radboud Universiteit Nijmegen

Architect: AGS Architects, Heerlen

Projectmanagement: UVB Radboud Nijmegen

Projectomvang: ca. 15.000 m² BVO ren./herinr.

                                 ca. 5.000 m² bvo nieuwbouw

Installatiesom: Vertrouwelijk


Status: Opgeleverd

andere projecten

Contact

ing. J.L. (Johan) Buijs

Adviseur

Tel: 06-113 989 21

E-mail:
johan.buijs@swebru.nl