Over ons

Wij zijn Sweegers en de Bruijn, een gespecialiseerd installatieadviesbureau. Onafhankelijk en objectief. Wij adviseren een scala aan bedrijven, overheden en bouwpartners op het gebied van comfort, functionaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Wij zien in bouwen iets geweldigs: het ontwikkelen van iets nieuws, waar we kwaliteit en functionaliteit voor gebruikers toevoegen. Vanuit de kunst van het inleven, geven wij u grip op het bouwproces. Want dat is waar het om draait: grip op techniek en proces, zodat uw ambities worden gerealiseerd.

missie en visie

Over de SweBru-methode, een korte inleiding

Ons doel is om een optimale werk- en leefomgeving voor de eindgebruiker te realiseren. Dat doen we door ons goed in te leven in de processen van de gebruikers en hun dagelijkse praktijk. Het resultaat waar we naar streven, is het vinden van echte oplossingen voor de eindgebruiker en het toepassen van techniek die waarde toevoegt. Om uiteindelijk een (uitstekend) gebouw te kunnen realiseren, is het belangrijk om grip te hebben op het proces en de weg naar het eindresultaat.

Hiervoor hebben we de SweBru-methode ontwikkeld. Dit is een methode waarbij we de goede punten uit ons proces als uitgangspunt hebben genomen en geborgd. Vervolgens hebben we gekeken wat er fout gaat in projecten. Vaak heeft dat enerzijds te maken met communicatie en verwachtingen en anderzijds met technische onvolkomenheden die kunnen ontstaan gedurende het soms lange ontwerp- en realisatieproces. Tenslotte hebben we een tweetal wetenschappelijke modellen gebruikt (GAP en system-engineering) om ervoor te zorgen dat de knelpunten in projecten worden geminimaliseerd.