Diensten

Sweegers en de Bruijn is een gespecialiseerd installatietechnisch advies- en ingenieursbureau. Binnen deze specialisatie beheersen wij alle relevante aspecten en disciplines, en kunnen wij u in elk stadium van een project ondersteunen met uw huisvestingsvraag. Graag vertellen wij u daar meer over.


 • BIM

  Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van BIM (Building Information Model) op de voet ...


 • Energiebeheersing

  Sweegers en de Bruijn streeft naar energiebeheersing in haar ontwerpen en adviezen, vanuit ...


 • Duurzaamheid

  Kernwaarde in onze ontwerpen is zuinig omspringen met beschik- bare materialen en energie ...


 • Klimaatinstallaties

  Om een comfortabel woon- en werkklimaat te realiseren, is klimaatbeheersing essentieel ...


 • Elektrotechniek

  Een doordacht ontwerp zorgt voor de juiste energie, licht, sfeer, communicatie en veiligheid ...


 • Werktuigkunde

  Van brandpreventieve en sanitair- technische installaties tot water- behandeling en medische gassen


 • Technische inrichting

  Naast de gebouwgebonden installaties, speelt uw technische inrichting een cruciale rol ...


 • Exploitatie

  Waarborgen dat gebouw en installaties blijven presteren waartoe zij ontworpen zijn ...


 • Systeemintegratie

  Een kans om leef-/werkomgeving te veraangenamen en processen efficiënter in te richten ...


 • Bouwfysica

  Bouwfysica en installatietechniek raken elkaar, de benodigde kennis hebben wij in huis ...