BIM

Actieve rol in BIM-expertnetwerk

Binnen ons bureau volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van BIM (Building Information Model) op de voet. We doen met verschillende projecten de nodige ervaring op met het gebruik van software en het integraal afstemmen met overige ontwerppartners zoals de constructeur en architect. Sweegers en de Bruijn heeft daarbij gekozen voor Revit en de applicaties van StabiCad. Vanuit ons bureau spelen wij een actieve rol in het BIM-expertnetwerk van NL-ingenieurs, waarin wordt gewerkt aan het maken van goede, brancheoverstijgende afspraken samen met de BNA en Bouwend Nederland.

Betrokkenheid is onontbeerlijk

Tijdens het ontwerptraject is vanuit Sweegers en de Bruijn een BIM-specialist betrokken om het ontwerp te begeleiden. Onze ervaring tot nu toe is dat deze betrokkenheid onontbeerlijk is omdat binnen ontwerpend Nederland nog veel expertise opgedaan moet worden. Ook het delen van ervaringen is onontbeerlijk. De BIM-specialist van Sweegers en de Bruijn heeft als taak om af te stemmen met de ontwerppartners voor wat betreft modelopzet, verantwoordelijkheden en gewenste uitwisseling van gegevens, alsmede het testen van de gegevensuitwisseling. De specialist zal de afspraken inzake het model en de ontwikkeling van het model monitoren. Hieruit voortvloeiend zal er overleg met de ontwerppartners plaatsvinden om telkens afspraken te actualiseren. Dit is een doorlopend proces, omdat gedurende het project ontwerppartners worden toegevoegd en verantwoordelijkheden verschuiven. Binnen Sweegers en de Bruijn treedt de BIM-specialist op als coach om onze ontwerpers maximaal te ondersteunen.

De kracht van BIM zal met name in complexe omgeving tot uiting komen in de ontwerp- maar uiteindelijk ook in de exploitatiefase van een gebouw. Een technische omgeving vraagt om oorspronkelijke ontwerpparameters bij het doorvoeren van wijzigingen en mutaties, die via het BIM altijd beschikbaar zijn.

 

andere diensten