Bouwfysica

Uitgangspunten raken elkaar in bouwfysica en installatietechniek

Het vakgebied bouwfysica is erg breed en deels nauw gerelateerd aan een comfortabel binnenklimaat. De uitgangspunten hiervoor raken elkaar in bouwfysica en installatietechniek. De reden waarom Sweegers en de Bruijn ook op dat vakgebied specialisten in huis heeft. Dit geldt vooral voor de deelaspecten warmte, vocht, licht en brand en in mindere mate voor geluid en akoestiek. Veelal gebeurt dit in overleg en nauwe samenwerking met de architect en soms ook met een gespecialiseerd bouwfysisch adviesbureau. Wel altijd gebaseerd op de uitgangspunten van de Trias Energetica.

Ons bureau maakt PMV-behaaglijkheidsberekeningen, gebaseerd op de theorieën van professor Fanger, temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO-berekening) en CFD-berekeningen. Ook beschikken we over een uitgebreid instrumentarium om in het veld metingen van de bestaande en de verbeterde toestand te verrichten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld behaaglijkheidsmetingen verrichten en infraroodbeelden van gebouwen en installaties maken om inzicht te verkrijgen in warmtelekken.

Wij maken berekeningen van de energieprestatie van een gebouw op basis van de wettelijke Energie Prestatie Norm (EPN), de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR), BREEAM en een energielabel.

Ook kunnen wij onderzoeken of de brandveiligheid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. 

andere diensten