Duurzaamheid

Trias Energetica is uitgangspunt

Kernwaarde bij het ontwerp van technische installaties voor Sweegers en de Bruijn is al vele jaren dat zuinig wordt omgesprongen met de op aarde beschikbare materialen en energie. Daarbij hanteren wij de “Trias Energetica” als uitgangspunt:

  1. beperk de energiebehoefte;
  2. gebruik duurzame energie;
  3. een zo hoog mogelijke efficiëntie van de dan nog benodigde fossiele brandstoffen.

In een vroeg stadium van het project definiëren wij, samen met de opdrachtgever, de ambities met betrekking tot duurzaamheid en energiegebruik. De instrumenten die wij daarvoor hanteren zijn o.a. EPC, GPR, GreenCalc en BREEAM. Sweegers en de Bruijn is participant in de Dutch Green Building Council (DGBC) en heeft zowel BREEAM-experts als BREEAM-assessors in dienst. Ook kan in een vroeg stadium van een project een quick scan plaatsvinden van mogelijkheden tot duurzame maatregelen binnen kaders van economische verantwoorde uitgangspunten. Vaak is de wettelijke norm de minimum eis en berekenen we welke aanvullende maatregelen rendabel zijn.

Sweegers en de Bruijn realiseert projecten met warmte- en koudeopslag, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling, zonne-energie, PV-systemen en zonneboilers voor warm tapwater en windenergie. Ook duurzame maatregelen met betrekking tot hemelwaterinfiltratie en besparing op kostbaar drinkwater worden toegepast.

Tot slot adviseren wij bij duurzame verlichtingsoplossingen over efficiënte lichtbronnen zoals LED-verlichting en schakelingen. Sweegers en de Bruijn kan certificeringtrajecten voor duurzame energielabels van a tot z begeleiden en faciliteren.

 

Download de Sweegers en de Bruijn BREEAM, WKO en Energieneutraal leaflets.

andere diensten