Elektrotechniek

Binnen de installatietechniek omvatten elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving voorzieningen op het gebied van elektrische energie, verlichting, communicatie en veiligheid. Sweegers en de Bruijn heeft ruime ervaring met het ontwerpen van elektrotechnische installaties die passen binnen moderne gebouwen en hightech-omgevingen. Daarbij heeft zij de juiste aandacht voor duurzame ontwerpen die voldoen aan het voorzieningenniveau, de veiligheidsaspecten en beleving (via verlichting) waar gebruikers vandaag de dag om vragen.

Elektrische energievoorziening

Met de aanwezigheid van moderne ICT- en beveiligingsvoorzieningen in gebouwen, is een adequate en betrouwbare energievoorziening onontbeerlijk voor de continuïteit in de bedrijfsvoering. Sweegers en de Bruijn begrijpt als geen ander dat een solide ontwerp van de hoogspanningsinstallatie en krachtinstallatie in combinatie met een no-break- en noodstroomvoorziening hierin de belangrijkste pijler is. Op basis van een op te stellen risicoprofiel en haalbaarheidsberekeningen wordt een configuratie voor de energievoorziening bepaald. Die voorziet in een economische, veilige en bedrijfszekere bedrijfsvoering.

Verlichtingsinstallatie

De beleving van gebouwen wordt bepaald door de ruimte, het klimaat en in hoge mate door de aanwezige verlichting. Naast daglicht draagt de verlichtingsinstallatie bij aan de ondersteuning van de oriëntatie en observatie van gebruikers in hun leef- en werkomgeving. De ontwerpers van Sweegers en de Bruijn weten dat verlichting in gebouwen niet alleen functioneel moet worden ingezet. Licht kan zelfs bijdragen aan de gezondheid van mensen, zoals stemming, alertheid, concentratie en het dag- en nachtritme. In het ontwerp wordt door de specialisten van Sweegers en de Bruijn de verlichting nauwgezet afgestemd op de toepassing en beïnvloeding daarvan door de gebruikers. Daarnaast passen we in samenspraak met gebruikers en de architect moderne lichttechnieken toe zoals LED-verlichting en lichtschakelingen. Dit draagt ook bij aan een prettige beleving en sfeer in ruimten.

Communicatie- en beveiligingsinstallatie

De markt in communicatie- en beveiligingsinstallatie is op dit moment sterk in beweging. Enerzijds vindt er een toename plaats van het aantal voorzieningen in de gebouwde omgeving en anderzijds maakt de innovatie van deze producten een snelle ontwikkeling door, waarbij de onderlinge technische communicatie van de apparatuur steeds meer verloopt via de data-installatie en internet. Communicatie- en beveiligingsinstallaties ondersteunen beheerders en gebruikers steeds meer in hun dagelijks functioneren. Sweegers en de Bruijn heeft veel ervaring op het toepassingsgebied van deze technieken en in het bijzonder in de zorgsector en penitentiaire omgeving. Bij het ontwerpen gaat het daarbij niet alleen om de technische mogelijkheden, maar wordt ook aandacht besteed aan de individuele menselijke maat en sociale aspecten.

De kennis van het vakgebied elektrotechniek binnen Sweegers en de Bruijn is breed en omvat de volgende installaties:

  • centrale elektrische voorzieningen;
  • hoogspannings- en middenspanningsinstallatie, no-break- en noodstroominstallatie, (medische) aardings- en blikseminstallatie, overspanningsbeveiliging;
  • krachtinstallaties;
  • keukeninstallaties, hellingbaanverwarming, elektrische verwarming, elektrisch bediende deuren, gevelonderhoudsinstallatie;
  • verlichtingsinstallatie;
  • armaturen, nood- en transparantverlichting, waakverlichting, speciale verlichting;
  • communicatie-installaties;
  • klok/tijdsignalering, lestijdensignalering, beletinstallaties, personenzoekinstallatie (PZI), telefoon- en data-installatie, deurbel- en intercominstallatie, geluids- en omroepinstallatie, dovenlus, conferentiesysteem, beeldinstallatie (CCTV) en antenne-installatie (CAI), verpleegkundig- en medisch oproepsysteem;
  • beveiligingsinstallaties;
  • brandmeld- en ontruimingsinstallaties, deurontgrendelinstallatie, inbraakbeveiligingsinstallatie, toegangscontrole-installatie, parkeer- en slagboominstallatie, elektrische zonweringsinstallatie, CO- en LPG-detectie, wateroverlastinstallatie en persoonsbeveiligingsinstallatie.

andere diensten