Energiebeheersing

Energiebeheersing: van energiezuinig – via energiearm – naar energieneutraal

Sweegers en de Bruijn streeft naar energiebeheersing in haar ontwerpen en adviezen. Enerzijds vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als ingenieursbureau, anderzijds vanwege de technische uitdaging. Om dit te kunnen realiseren, is een integrale en structurele aanpak nodig. Dit begint al met bewustwording bij opdrachtgever en alle ontwerp- en bouwpartners om gezamenlijk een realistische ambitie te formuleren. Vervolgens denken wij mee als het gaat om het optimaliseren van het bouwkundig ontwerp, komen wij met energie-efficiënte oplossingen en maken de Total Cost of Ownership (TCO) inzichtelijk via Life Cycle Costs (LCC-analyses). In de exploitatiefase kunnen wij u adviseren over energie-inkoop (energy contracting) en het bevorderen van energiebewust gedrag van gebruikers.

Een slim bouwkundig ontwerp

Onze bouwfysische specialisten kijken kritisch naar de eerste bouwkundige schetsen, en komen met voorstellen om een energiezuinig gebouw te ontwerpen. Oriëntatie van het gebouw en goede isolatie van de gevel, effectieve zonwering, de juiste glaskeuze en positionering van glas verlagen de energiebehoefte van het gebouw. Passief bouwen is een goed voorbeeld van een slim bouwkundig en installatietechnisch ontwerp.

Energiezuinige technieken

Afhankelijk van de geformuleerde ambitie en het bouwkundig ontwerp, kan een scala aan energie-efficiënte technieken en duurzame energievoorzieningen worden toegepast. Sweegers en de Bruijn heeft een ruime ervaring met:

  • warmte-koudeopslaginstallaties (bodemenergie);
  • gebruik van zonne-energie (zonnepanelen, zonneboilers, zonnecollectoren, PV-panelen);
  • energiedak;
  • systemen voor warmteterugwinning;
  • absorptiekoeling;
  • gebruik van biogas.

Visie op Total Cost of Ownership door Life Cycle Cost Analyse

In de visie van Sweegers en de Bruijn is een ontwerp van gebouwgebonden installaties alleen functioneel en innovatief, als naast alle wensen en eisen, integrale afwegingen worden gemaakt tussen het doel van de voorziening, de bijbehorende investering en uiteindelijke exploitatiekosten. Nieuwe technieken en inzichten worden gewogen op TCO, opgebouwd uit kosten voor investering, exploitatie, onderhoud en bijvoorbeeld beheer. Met ons eigen stappenplan als basis praten we met alle stakeholders, worden de functionele en financiële consequenties op basis van de levenscycluskosten (Life Cycle Costs) inzichtelijk gemaakt en worden voorstellen uitgewerkt.

Het exploitatievoordeel moet realistisch worden neergezet. Juist met nieuwe technieken zijn er weinig of geen referenties en is een te optimistische exploitatieberekening een risico. Uiteindelijk worden toepasbare en haalbare concepten met alle ontwerppartners en stakeholders gezamenlijk bepaald.

Energy contracting

Een goed doordacht en slim ontwerp resulteert in een energiezuinig gebouw. De uiteindelijke energierekening wordt bepaald door het dagelijkse verbruik en het energiecontract. Bij beide kunnen wij ondersteunen. Bewustwording bij gebruikers en inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van gebouw en installaties, spelen een grote rol in het uiteindelijke energieverbruik. Door het energieverbruik en de energiestromen zichtbaar te maken, te vergelijken met referenties (benchmark) en besparingspotentieel te benoemen, kunnen maatregelen worden getroffen en kan het energieverbruik worden teruggedrongen. Slim inkopen en goed contracteren zorgt er tenslotte voor dat u een scherpe prijs betaalt voor de ingekochte energie.

Swebru methode

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen