Klimaatinstallaties

Gezond binnenklimaat

Om een comfortabel woon- en werkklimaat in een gebouw te realiseren, is klimaatbeheersing essentieel. Ondanks goede zorgen voor de bouwfysische eigenschappen van gevel, vloer en dak van een gebouw, ontstaat er in het Nederlandse klimaat niet automatisch op natuurlijke wijze een goed en gezond binnenklimaat. Dit heeft ook te maken met het intensieve gebruik van de binnenruimte door mens en machines. Met technische installaties kunnen we de comfortparameters in de gebouwde omgeving, zoals lucht- en stralingstemperatuur, relatieve vochtigheid, luchtkwaliteit, en verlichtingsniveau beheersbaar maken. Hiervoor zijn ventilatie, luchtbehandeling, verwarming, koeling en regeltechniek nodig.

Zelf invloed uitoefenen

De kunst is deze installaties zodanig te projecteren dat ze op een efficiënte, geruisloze en energiearme manier hun werk doen, zonder dat we er veel van merken. Gebruikers moeten zelf invloed kunnen uitoefenen op hun binnenklimaat door bediening van de klimaatregeling. Sweegers en de Bruijn ontwerpt installaties die daaraan voldoen. Bovendien kijken we naar de totale kosten, investering en exploitatie om ook voor de eigenaar een zo gunstig mogelijk resultaat te verkrijgen. Bij een berekening worden de energie- en onderhoudskosten uiteraard meegenomen. Ook voor heel specifieke ruimten met speciale eisen aan het binnenklimaat ontwerpen we passende binnenklimaatinstallaties. Denk dan aan operatiekamers in ziekenhuizen, cleanrooms, laboratoria, bestralingsklinieken en penitentiaire inrichtingen.

andere diensten