Systeemintegratie

Leef- en werkomgeving veraangenamen

Onder invloed van sterke ontwikkelingen op het gebied van ICT, vindt in de gebouwde omgeving steeds meer integratie plaats van de verschillende onderdelen binnen de installatietechniek. Daarmee is systeemintegratie geen technisch doel op zich, maar moet het gezien worden als een kans om de leef- en werkomgeving te veraangenamen en werkprocessen efficiënter in te richten. Sweegers en de Bruijn heeft daarbij een methode ontwikkeld die deze kansen vanuit de leef- en werkomgeving stap voor stap omzet naar technische toepassingen en gebouwinstallaties.

Zo wordt bijvoorbeeld in de zorgsector in nauw overleg met gebruikers gekeken naar mogelijkheden zoals:

  • communicatie tussen de medische automatisering (EPD);
  • kantoorautomatisering;
  • communicatie- en beveiligingsapparatuur;
  • technische voorzieningen in de gebouwde omgeving (GBS).

Deze mogelijkheden sluiten tevens aan bij een ambitie waarbij patiënten en medewerkers zo veel mogelijk hun eigen omgeving kunnen beïnvloeden en werkomgeving en gebouwvoorzieningen efficiënt op elkaar worden ingericht. Dit is een mooi voorbeeld van sociale innovatie.

Swebru methode

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen