Werktuigkunde

Van brandpreventieve en sanitairtechnische installaties tot waterbehandeling en medische gassen

Het ontwerp van werktuigkundige installaties omvat, naast de eerder genoemde klimaatinstallaties, alle voorkomende disciplines variërend van brandpreventie, sanitair technisch, riolering en hemelwaterafvoer, waterbehandeling tot medische gassen. Uiteraard wordt door Sweegers en de Bruijn het gehele scala aan installatietechnische disciplines integraal meegenomen in het installatieontwerp. Daarbij is het wel van belang dat van alle technische disciplines volledige en betrouwbare kennis aanwezig is, en de specifieke kenmerken onderkend worden en de juiste aandacht krijgen.

Brandpreventieve installaties

Brandpreventie is bij uitstek zo’n onderwerp. Een adequate en betrouwbare brandpreventieve installatie wordt benaderd vanuit een integraal brandveiligheidsconcept, waarbij een optimale en op elkaar afgestemde mix wordt gevonden van bouwkundige (o.a. compartimentering, vluchtwegen), elektrotechnische (o.a. brandmelding) en werktuigkundige maatregelen. Deze maatregelen moeten elkaar versterken en op de juiste wijze worden ingezet. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • een sprinklerinstallatie of watermistinstallatie;
  • blusschuimsystemen;
  • drogeblusleidingen;
  • RookWarmteAfvoer (RWA);
  • overdrukinstallaties;
  • juiste projectie van brandslanghaspels en handbrandblussers.

Sanitairtechnische installaties

Sanitaire installaties zijn in hoge mate afhankelijk van het bouwkundige ontwerp, maar kunnen daar ook een behoorlijke impact op hebben. Goed en tijdig overleg en een juiste afstemming zijn essentieel. Riool- en hemelwaterafvoer installaties hebben een beperkte flexibiliteit in verband met het benodigde afschot. Ook het stromingsgeluid is een aspect dat tijdig onderkend moet worden. Een zorgvuldig ontwerp van koud- en warmwaterinstallaties waarin onder andere geen hotspots aanwezig zijn, vormt de basis om legionella te voorkomen. Met behulp van een risicoanalyse, een beheersplan en adequate maatregelen wordt legionella-preventie verder ingericht.

Medische Gassen Installatie

Een goed ontwerp van een Medische Gassen Installatie (MGI) in een laboratorium of ziekenhuisomgeving draagt bij aan het borgen van (patiënt)veiligheid. Daarbij is van belang dat de juiste normen en wet-/regelgeving worden toegepast en dat kwaliteitsborging in de vorm van Good Manufacturing Practice (GMP) geïmplementeerd wordt. Niet alleen voor het ontwerpproces, maar zeker ook voor het beheer en onderhoud aan de installatie.

Waterbehandeling

Waterbehandeling is eveneens een technische discipline die de nodige vakkennis en specifieke aandacht vergt. Of het nu gaat om waterontharding, omgekeerde osmose (reverse osmosis), waterzuivering van zwembaden of doseerinstallaties. Alle genoemde werktuigkundige disciplines vragen specifieke technische kennis. Sweegers en de Bruijn heeft deze in huis. Daarbij zorgen wij er tevens voor dat een goede inpassing in en afstemming met het bouwkundige ontwerp plaatsvindt zodat de kwaliteit van het proces geborgd is.

 

andere diensten