1 / 12 / 2020

‘Blauwe harten met groene ambities!’ De verduurzaming van de Nationale Politie.

In aansluiting op de kabinetsplannen wil de Politie al haar panden in 2050 volledig CO2 neutraal hebben. De aanpak is erop gericht om maximaal gebruik te maken van lopende activiteiten, zoals duurzame bouwprojecten, inkoop van energie en beheer van gebouwen. Dit is voor de Politie de meest efficiënte en effectieve strategie om de verduurzamingsdoelen te behalen. Sweegers en de Bruijn (SweBru) is al jaren een vaste adviseur voor de Politie en al geruime tijd nauw betrokken bij dit traject.

Tijdens grootschalige renovaties, interne verbouwingen en activiteiten rondom het preventief onderhoud, hebben wij vanuit ons ‘SweBru-groene hart’ altijd getracht verduurzaming te integreren in onze systeemconcepten en  duurzaamheid integreren in de bestaande installaties.

Zo zijn bestaande ventilatoren vervangen door gelijkstroom ventilatoren en voorzien van frequentieregelaars en zijn PV-panelen toegepast om op een duurzame wijze energie op te wekken.

Momenteel wil de Politie verder ‘doorpakken’ op deze verduurzamingsvraagstukken, zowel op bouwkundig als installatietechnisch vlak. Bij het planmatig vervangen van warmteopwekkingsinstallaties aan enkele politiebureaus is aan SweBru de vraag is gesteld, in hoeverre het mogelijk was om de opwekking volledig elektrisch te laten plaatsvinden. Hierbij hebben wij, vanuit verschillende invalshoeken, gekeken naar mogelijkheden als: bestaande koudwatermachines eerder vervangen, het bestaande afgiftesysteem (radiatoren) geschikt maken voor laag temperaturenverwarming e.d.

Daar waar mogelijk is de bestaande Cv-installatie geschikt gemaakt voor laag temperatuur-verwarming, door de bestaande verwarmingsbatterijen in de luchtbehandelingskasten te vervangen of door  de stroomsnelheden over het afgiftesysteem te her-berekenen.

Waar dit niet mogelijk was zijn zogenaamde ‘bivalent systemen’ toegepast waarmee, tijdens korte periodes van extreem lage buitentemperaturen in de winter, de warmtepomp kan terugvallen op een ‘back-up’ in de vorm van een gasgestookte opwekkingsinstallatie. Hiermee kan het comfort voor de gebruiker worden geborgd én wordt het aandeel gasverbruik tot een minimum teruggebracht.

De kracht van Sweegers en de Bruijn ligt met name in het samenbrengen van de diverse specifieke kennisgebieden vanuit de gehele organisatie. Door het toepassen van onze kennis op het gebied van bestaand vastgoed, installatieconcepten en duurzaamheidstechnieken en deze vervolgens te verwerken tot verschillende scenario’s, was het voor ons mogelijk om voorspellingen te doen over de effectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen. Aansluitend zijn de werkzaamheden door ons, middels een aanbesteding, uitgezet in de markt. Als laatste stap in onze ‘SweBru-methode’ waren wij verantwoordelijk voor de projectbegeleiding over deze werkzaamheden, om te borgen dat de uitgangspunten ten aanzien van het ontwerp geborgd blijven!