21 / 7 / 2020

CO2 Routekaart voor de Zorg

‘De stappen naar energieneutraal vastgoed’

Op dit moment is de zorgbranche met elkaar in gesprek over hoe zij aan het klimaatakkoord van Parijs wil gaan voldoen.

In samenspraak met de overheid zijn zogenaamde ‘sectorale routekaarten opgesteld’. Voor de zorgsector is de ‘Routekaart voor de Zorg’ beschikbaar. Het streven is om als zorgsector zelf het initiatief te nemen om te kunnen voldoen aan de, door de overheid bepaalde klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 ten aanzien van 1990).

De routekaart voorkomt dat de overheid gedwongen maatregelen moet nemen, waardoor de zorgsector de regie over het vastgoedbeheer zou verliezen. Wel wordt er van de overheid verwacht dat elke instelling zo’n routekaart uiterlijk eind 2020 heeft opgesteld. De huidige maatregelen die hier een bijdrage aan leveren zijn: de Milieuthermometer Zorg, het Activiteitenbesluit en de Energie Efficiëntie Audit (EED). Vaak is het voor de gebouweigenaren onduidelijk in hoeverre deze maatregelen leiden tot het gewenste resultaat zoals verwoord in het klimaatakkoord. Hier biedt Sweegers en de Bruijn een helpende hand!

Advieswerkzaamheden Sweegers en de Bruijn
Door onze actuele kennis van de vigerende wet- en regelgeving en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, is het voor ons mogelijk de nut en noodzaak van de ‘duurzaamheidsinstumenten’ gestructureerd in kaart te brengen. Ook bekijken wij of het mogelijk is om oplossingen  met elkaar te combineren én te koppelen door middel van  een Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP). Hierdoor kunnen concrete doelen worden geformuleerd en geïmplementeerd binnen de bestaande bedrijfsvoering. Onlangs hebben wij voor het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) een dergelijk routekaart opgesteld, geheel op maat gemaakt voor hun specifieke wensen en eisen én binnen de beschikbare ‘vastgoedkaders’.

Momenteel zijn wij met meerdere opdrachtgevers in gesprek om te zorgen dat ook zij hun verantwoording, ten aanzien van (duurzaamheids-)verplichtingen en eigen ambities, kunnen borgen.

Benieuwd wat Sweegers en de Bruijn voor ú kan betekenen?

Onze adviseurs staan altijd klaar om de mogelijkheden samen met u te bekijken!