21 / 5 / 2014

Contract ondertekening uitvoering project Trigon Radboud Universiteit Nijmegen

Na een Europese aanbesteding is de uitvoering gegund aan de hoofdaannemer WBC met installateur Unica. Trigon gebouw wordt volledig gerenoveerd. De voormalige laboratoriumfunctie van het gebouw voldoet niet meer aan de gebruiksfunctie van de hoofdgebruiker DCCN. Deze vraagt naast kantoorfaciliteiten ook meer onderzoekruimten. Het gebouw blijft in gebruik en wordt in een zestal fasen gerenoveerd met tussen de fasen een twee weken verhuisperiode voor de gebruiker. Planning start werkzaamheden 23 mei 2014 oplevering laatste fase december 2015. Sweegers en de Bruijn zal voor de installaties de directievoering verzorgen alsmede uitvoeringsbegeleiding in de bouw.