De 3 vragen aan… Sjoerd van ’t Hoff

Sjoerd werkt inmiddels ruim 6 jaar bij Sweegers en de Bruijn (SweBru). In 2016 begon hij als projectleider bij de groep Exploitatie, om begin 2020 de overstap te maken naar adviseur. Met een start van zijn carrière als installatiemonteur in het werkveld, heeft Sjoerd enorm veel pragmatische kennis opgedaan over de installaties waar SweBru haar klanten over adviseert. Een perfecte basis om mee te denken met onze klanten in het vertalen van gewenste doelstellingen naar concrete plannen. In zijn vrije tijd geniet hij van zijn gezin en is hij een fervent sporter. Ook is hij graag samen met vrienden, onder het genot van een biertje.

Waarom Sweegers en de Bruijn als werkgever?

Voordat ik de overstap naar SweBru heb gemaakt, was ik veelal werkzaam bij installateurs en dan met name aan werktuigkundige installaties. Dit betekende destijds dat wij onze opdrachtgevers alleen oplossingen konden bieden, gezien vanuit een ‘werktuigkundig’ perspectief. Met de tijd kwam ook het besef dat ik mij gelukkiger voelde in het geven van advies wat écht bij de opdrachtgever past.

SweBru hanteert een multidisciplinaire aanpak in al haar ontwerpen van waaruit opdrachtgevers worden voorzien van integrale adviezen. Mij is de kans gegeven om onderdeel te zijn binnen projectteams, en mijn specifieke kennis en ervaring in te zetten bij het geven van deze adviezen. Verder hecht de organisatie veel waarde aan een ‘persoonlijke’ benadering richting haar medewerkers. Hierbij ligt de aandacht op de competenties en kwaliteiten van de persoon én hoe deze het beste kunnen worden ingezet. Deze persoonlijke investering richt zich niet alleen op het ontwikkelen van het kennisniveau en het bieden van de juiste middelen, maar ook in het ontwikkelen van de ‘soft skills’ en het versterken van de onderlinge samenwerking. Voor mij persoonlijk heeft dit ertoe geleid dat er tijdens mijn sollicitatie niet alleen maar naar mijn CV is gekeken, maar juist verder is doorgevraagd naar mijn persoonlijke motivatie en ambities. Ik krijg binnen SweBru alle kansen om mij te blijven ontwikkelen en dat vind ik heel belangrijk!

Wat betekent duurzaamheid binnen SweBru voor jou?

Als het gaat om duurzaamheid, in onze adviezen en ontwerpen, dan is ‘duurzaam bouwen’ een breed begrip dat ingrijpt op veel aspecten in het bouwproces. Als adviseur sta je vaak aan het begin van ontwikkeltrajecten en heb je daarmee ook veel invloed in de uiteindelijke keuzes die onze opdrachtgevers moeten gaan maken. Het is dan ook belangrijk dat wij onze verantwoordelijkheid nemen om onze opdrachtgevers te wijzen op de verschillende mogelijkheden én op welke manier zij duurzaamheid kunnen integreren binnen hun organisatie. Ik vind het dan ook belangrijk om te werken in een organisatie die dit verantwoordelijkheidsgevoel deelt (‘practice what you preach’). SweBru doet dit dan ook en heeft een integrale visie op ondernemen. Deze is niet alleen gericht op het gebied ‘Duurzaamheid’, maar ook in de vorm van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en ‘Social Return’. Vanuit deze persoonlijke ambitie houdt SweBru terdege rekening met de impact van haar beleidskeuzes op maatschappij, mens en milieu. Tot slot heeft SweBru ook het thema ‘Duurzame inzetbaarheid’ verweven binnen haar organisatie. Hiermee zetten zij zich actief in om medewerkers goed en gemotiveerd hun werkzaamheden te blijven uitvoeren. Op deze manier blijven zij ook voor de lange termijn waarde leveren aan de organisatie én blijven dit gevoel zelf zo ook ervaren. Ook biedt dit voor medewerkers die, aan het einde van hun carrière zitten, de mogelijkheid om langzaam hun kennis en ervaring over te dragen aan de volgende generatie. Eigenlijk is het ‘hardop’ nadenken over je toekomst!

Wat is de grootste uitdaging voor jou binnen SweBru?

Op persoonlijk vlak ligt deze bij het ‘eigen’ maken van de overige disciplines. De ‘focus’ heeft, in mijn periode vóór SweBru, met name gelegen op de discipline Werktuigkunde. Door de integrale aanpak in onze adviezen en ontwerpen, word ik regelmatig uitgedaagd om mij te verdiepen in de overige disciplines. De afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om mijn kennis op deze gebieden verder te ontwikkelen, maar ik ben nog lang niet uitgeleerd! Kijkende naar de sector waarin wij werkzaam zijn, zie ik nog een uitdaging tussen ontwikkelaars en beheerders van vastgoed. Bij veel opdrachtgevers verlopen deze trajecten separaat van elkaar, ieders met eigen belangen. In veel gevallen ontbreekt een duidelijke communicatie tussen beiden partijen, waardoor het voorkomt dat niet altijd de juiste beslissingen genomen worden. In het ergste geval kunnen deze ten koste gaan van o.a.: inefficiënte (interne) processen, overlast van de gebruikers en (onnodige) kosten tijdens de exploitatiefase. Als adviseur is mijn uitdaging om een brug te slaan tussen beiden partijen en elkaar te wijzen op het gezamenlijk belang van de organisatie.