Duurzaam meerjaren onderhoudsplan revalidatiestichting Revant

De Exploitatie groep binnen Sweegers en de Bruijn heeft in 2018 voor revalidatiestichting Revant, een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) opgesteld. Hierbij is door middel van een inspectie op basis van de NEN 2767, de technische staat van de gebouwen en bijbehorende installaties in kaart gebracht.
Aan de hand van de resultaten uit deze inspectie, en de vastgoedstrategie die Revant voor ogen had, is een meerjarenbegroting opgesteld. Hiermee heeft Revant inzicht in de verwachten kosten die gemaakt dienen te gaan worden, met betrekking tot het vastgoed.

Een DMJOP is een levend document dat periodiek geactualiseerd dient te worden om het relevant te houden. Wijzigingen in vastgoedstrategie, wettelijke regelgeving of beleidskeuzes kunnen een van de oorzaken zijn om het DMJOP te herzien.
Revant is zich hiervan bewust en gezamenlijk hebben wij het DMJOP, jaarlijks geactualiseerd. Het verduurzamen van het vastgoed is een steeds belangrijker aspect geworden binnen Revant, wat onder andere heeft geleid tot een zilveren certificaat van de Milieuthermometer Zorg.
Een hele mooie prestatie waarbij het meerjarenplan voor de nodige input heeft gezorgd en waarbij andersom de investeringen die noodzakelijk waren voor het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen opgenomen diende te worden in de meerjarenbegrotingen.

In 2022 kwam Revant met de mededeling dat er een nieuw lange termijn huisvestingsplan (LTHP) is opgesteld. Revant wilde dit plan graag integreren in de meerjarenplannen. Uiteindelijk is hierbij de keus gemaakt om de meerjarenplannen opnieuw in te richten zodat ze weer aansloten bij het LTHP. In een prettige samenwerking hebben we de investeringen opnieuw vast kunnen stellen, zodat het DMJOP als gedegen onderlegger kan dienen voor het vaststellen van de jaarbegroting.

Als opdrachtgever kunt u ook te maken krijgen met wijzigingen in uw vastgoedstrategie of beleidskeuzes. Zo kan bijvoorbeeld de keus gemaakt worden om een gebouw af te stoten. Wanneer dit gebeurd kan de vastgoedstrategie gewijzigd worden naar ‘instandhouding’ waarbij investeringen zoveel mogelijk worden gereduceerd. Op deze wijze blijft er geld over om te investering in bijvoorbeeld andere objecten of een eventuele nieuwbouw. Ook voorkom je dat onnodig nieuwe materialen of installaties worden geplaats die voordat ze zijn afgeschreven weer afgevoerd gaan worden.

Staan er bij u wijzigingen op de planning omtrent uw vastgoedstrategie, wilt u noodzakelijke investeringen voor verduurzaming, brandveiligheid, wettelijke verplichtingen of mogelijke subsidieregelingen integreren in uw meerjarenplan of bent u juist op zoek naar een volledig nieuw en op maat gemaakt meerjarenplan?

Onze medewerkers van de afdeling Exploitatie kunnen u adviseren en ondersteunen bij het opstellen van een beleidsstrategie en meerjarenplan, specifiek gericht op uw wensen, eisen en vastgoedstrategie.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jur Jansen.