11 / 11 / 2020

Een gasloos stadskantoor Den Bosch

De gemeente Den Bosch maakt werk van duurzaamheid en heeft medio vorig jaar de nota Duurzaam
’s-Hertogenbosch gepubliceerd onder de naam “Samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch”. Speerpunten daarin zijn: klimaatbestendig, CO2-neutraal en optimaal hergebruik.

De gemeente wil in dat kader ook haar eigen vastgoed verduurzamen, en dus ook het stadskantoor waarvoor Sweegers en de Bruijn destijds het installatietechnische ontwerp heeft gemaakt. Het huidige stadskantoor Den Bosch bestaat uit een nieuwbouw gedeelte en de renovatie van het monumentale deel. Nu bijna 20 jaar later zijn een aantal installaties aan vervanging toe en wil de gemeente dit vervangingsmoment aangrijpen om een stevige verduurzamingsslag te maken, met name in de energieopwekking. De hoofddoelstelling daarbij is een gasloze oplossing.

Sweegers en de Bruijn heeft een haalbaarheidsstudie verricht, waarin diverse varianten voor energieopwekking zijn doorgerekend op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Op basis van deze haalbaarheidsstudie is een nieuw- en gasloos opwekkingsconcept gekozen. De CV-ketels worden vervangen door lucht-water warmtepompen, aangevuld met elektrische ketels als noodvoorziening. Het concept met WKO en WP blijft gehandhaafd, wel wordt de warmtepomp vervangen door een duurzamere versie met een GWP van 1 (Global Warming Potential). Momenteel wordt dit ontwerp verder uitgewerkt en gerealiseerd.