Frisse scholen heeft een nieuw programma van eisen

Bent u opdrachtgever voor nieuw- en verbouw van scholen voor primair of voortgezet onderwijs?

Dan is het van belang dat u op de hoogte bent van het nieuwe Programma van Eisen (PvE) Frisse scholen 2021. De eerdere versie uit 2015 is hiermee komen te vervallen.

Dit nieuwe PvE helpt u eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige, gezonde schoolgebouwen en daarbij horende installaties. Deze nieuwe (2021) versie is aangepast aan recente eisen en de nieuwste inzichten.

Wat is er nieuw?

Nieuw in vergelijking met de versie uit 2015 is onder andere:

  • Meer aandacht voor licht, luchtkwaliteit en temperatuur;
  • De energie-eisen zijn aangepast aan de NTA 8800 en de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gelden;
  • De eisen voor kwaliteitsborging hebben een belangrijkere plaats. Hierbij is meer aandacht voor monitoring van energie- en binnenmilieu prestaties.

De aanpassingen van het PvE Frisse scholen zijn inhoudelijk afgestemd met het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting. Hierdoor lopen beide instrumenten weer synchroon en zijn in lijn met de geldende wetgeving en richtlijnen.

Menukaart van ‘basis’ tot ‘uitmuntend’

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: de opdrachtgever kiest zelf welke eisen hij opneemt en op welk niveau. Hij kan kiezen voor ‘basis’ (dicht bij de wettelijke eisen) tot ‘uitmuntend’.

Met het Programma van Eisen Frisse Scholen kunnen opdrachtgevers:

  • Een ambitieprofiel voor energieverbruik en binnenmilieu vaststellen;
  • Eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek;
  • Offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken;
  • De uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen;
  • Eisen stellen aan monitoring, beheer en onderhoud.

Met de op deze wijze door u zelf geformuleerde eisen, kunnen wij een ontwerp maken voor de technische installaties dat volledig aan uw eisen voldoet!

Hier vindt u het Programma van Eisen – Frisse Scholen 2021:

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/PvE-Frisse-Scholen-2021.pdf

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!