10 / 9 / 2015

Herbestemming gevangenissen

Momenteel worden er diverse plannen ontwikkeld voor herbestemming van gevangenisgebouwen, die niet meer in gebruik zijn. Het betreft veelal vrij specifieke gebouwen met bijzondere bouwkundige eigenschappen en installatietechnische voorzieningen.

Sweegers en de Bruijn heeft in het verleden een grote bijdragen geleverd aan het tot stand brengen van diverse penitentiaire inrichtingen, gevangenissen, huizen van bewaring en TBS klinieken, en beschikt over veel kennis over de toegepaste installaties en beveiligingssystemen.

Deze kennis kan bij herontwikkeling goed van pas komen.