21 / 12 / 2018

Hoe kan bodemenergie bijdragen aan een betere energieprestatienorm?

De overheid stelt steeds hogere eisen aan de energieprestatie van vastgoed. Uit onderzoek blijkt dat een beter energielabel, naast de lagere CO2-uitstoot, de waarde en de huuropbrengst van vastgoed vergroot en de exploitatiekosten verlaagt. Het voor kantoren per 1 januari 2023 verplichte energielabel C dwingt vastgoedeigenaren hun gebouwenvoorraad onder de loep te gaan nemen en maatregelen te treffen om aan de norm te gaan voldoen. Het overgaan naar bodemenergie kan hieraan een bijdrage leveren.

Huurders moeten zich realiseren dat een kantoorpand dat niet voldoet aan minimaal de energieprestatienorm label C per januari 2023 niet meer als kantoorpand gebruikt mag worden.

Om duidelijkheid te scheppen in deze lastige materie zal de heer ing. Paul Gerats, duurzaamheidsexpert van Sweegers en de Bruijn, op donderdag 24 januari 2019 tijdens de Vakbeurs Facilitair een lezing houden over het bovengenoemde onderwerp (aanvang 12.30 uur, Zaal 3), zie https://www.vakbeursfacilitair.nl/lezingen/20.