11 / 6 / 2018

Kantoren wacht fikse opgave

De overheid stelt in toenemende mate eisen aan de energieprestatie van vastgoed. Zo is onlangs nog de lat voor kantoren flink hoger gelegd. Wat betekent dit voor gebouweigenaren en bodemenergie?

Paul Gerats, Energie-adviseur bij Sweegers en de Bruijn heeft een artikel hierover gepubliceerd in het Tijdschrift Milieu en presenteert regelmatig over dit onderwerp.

Het voor kantoren verplichte energielabel C per 2023 stelt vastgoedeigenaren voor de opgave een groot deel van hun gebouwenvoorraad onder de loep te nemen. Geen sinecure, want iets meer dan de helft van de
utiliteitsgebouwen voldoet op dit moment niet aan de eis voor 2023. Dit zijn gebouwen met een energie-index groter dan 1,60. Het gaat om 67.000 gebouwen met een kantoorfunctie en een totaal van 85 miljoen m2 BVO.
Veel gebouweigenaren willen nú al weten of hun utiliteitsgebouw voldoet aan de strenge eisen voor het verkrijgen van het energielabel C, B of A. En zo nee, welke investeringen hen te wachten staan om het gebouw aan de
gestelde eisen te laten voldoen.

Uit onderzoek blijkt dat een beter energielabel, naast de lagere CO2-uitstoot, de waarde van het vastgoed vergroot. De huuropbrengst is aantoonbaar hoger en de energie- en servicekosten zijn juist lager.

Voor het volledige artikel klik hier.