23 / 6 / 2015

KinderCampusNoord Den Bosch EPC=0 school!

Bij de start van het project had de opdrachtgever de ambitie een installatieontwerp te realiseren volgens frisse scholen klasse B. Toepassing van de “SweBru methode” heeft geleidt tot een grondige analyse en objectieve vertaling van het PvE en helder inzicht in verschillende duurzaamheidscenario’s en installatieconcepten. Deze verschillende scenario’s zijn door ons vergeleken m.b.v. LifeCycleCost Analysis, dit gaf onze opdrachtgever goed inzicht in investerings- en exploitatiekosten. Mede dankzij onze Swebru-methode heeft de opdrachtgever er uiteindelijk voor gekozen een EPC=0 school te realiseren.

Dus niet enkel het schoolgebouw en de omgeving heeft een natuurlijke uitstraling maar ook de installatie draagt daar een “groen” steentje aan bij!

De bouw is inmiddels gestart en wij wensen de aannemers Rotsbouw, Immens en Welvaart succes met de uitvoering.