Meer zekerheid omtrent uw elektrische energie-aansluiting

U hebt ambities, en nieuwe huisvesting is daar een belangrijk speerpunt in. Maar of u een elektrische aansluiting krijgt vanuit uw nutsbedrijf, hoe groot die is en wanneer die beschikbaar is, is hoogst onzeker.

Het goede nieuws is: er zijn betrouwbare technische oplossingen. Maar hoe maakt u de juiste keuzes, die economisch verantwoord zijn en ook op de lange termijn renderen? Wij kunnen u daarbij helpen.

“Een overvol elektrisch netwerk – wat kunnen we doen?

Van alle kanten ontvangt u goed bedoeld advies, variërend van zon- en windenergie, opslag in batterijen tot inzet van gas, diesel en waterstof. Onze ervaring leert: er is geen one size fits all…

De omstandigheden zijn iedere keer anders, de vastgoedambities zijn een belangrijk uitgangspunt en elke organisatie heeft een ander verbruikspatroon.

In de basis is de vraag simpel: je vraagt welke aansluiting geleverd gaat worden, je rekent uit hoeveel vermogen kW/kVA’s je nodig hebt en het tekort moet je dus zelf leveren. Maar dan gaat het niet alleen om het aansluitvermogen (de piek) maar ook het energieverbruik de kWh’s. Hoeveel op elk moment van de dag en hoeveel op elke dag van het jaar. We noemen dat het dynamische verbruikspatroon en we spreken van een dynamisch opwekkings- en laadproces. Zo wordt een eenvoudig vraagstuk al snel een complexe puzzel.

Wij hebben een model ontwikkeld waarmee we de dynamische processen en energiestromen van gebouwen en installaties in beeld brengen, alternatieven tegen elkaar kunnen afwegen, en waarmee we u kunnen adviseren.

Want ja, het is een groot probleem, maar we weten ook dat het een tijdelijk probleem is (5 tot 8 jaar). En het gaat om het vinden van de voor u beste oplossing, op de korte termijn én voor de lange termijn.

Voor een recent project hebben wij de energiestromen voor het gebouw, de gebouwinstallaties en de procesinstallaties (werkprocessen) in beeld gebracht. Tevens hebben wij onderzocht op welke wijze wij deze op de juiste momenten kunnen inzetten en tekorten kunnen aanvullen met duurzame energiebronnen, levering van uit het openbare net, indien beschikbaar, en met eigen opwekking. Resultaat is een betrouwbare energievoorziening die niet afhankelijk is van het openbare net en die exploitatie technisch interessant is.

Netcongestie is een uitdaging voor Nederland omdat het de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet kan verminderen en de energietransitie naar duurzame energiebronnen kan vertragen. Het kan leiden tot beperkingen op het gebied van netstabiliteit en de leveringszekerheid in bepaalde delen van het land.

Wij zijn een onafhankelijk ingenieursbureau, en verkopen geen zonnepanelen of batterijen. Een objectief vooronderzoek geeft u inzicht in keuzes en kosten, onze rapportage geeft u een helder en concreet advies, zodat u uw ambities op verantwoorde wijze kunt realiseren. Wij hebben dit al voor een aantal projecten mogen doen, dit heeft geleid tot een off-grid distributiecentrum en een nieuwbouw productielaboratorium met eigen energievoorziening.