27 / 8 / 2018

Milieuthermometer Brons voor locatie De Loet van Viva! Zorggroep

Het spreekt voor zich dat Sweegers en de Bruijn het toejuicht als zorginstellingen duurzaamheid en milieuzorg serieus nemen. Voor het bovengenoemde project heeft Sweegers en de Bruijn voor alle gebouwgebonden installaties het ontwerp gemaakt, de realisatie begeleid en een Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMOP) gemaakt. Recent heeft onze ingenieur Silvia van den Heijkant voor locatie De Loet alle energetische en installatietechnische aspecten, berekend en aangeleverd ten behoeve van de Milieuthermometer Zorg. Wij zijn trots dat mede op basis hiervan het certificaat “Brons” is behaald.

Met de “milieuthermometer Zorg” (https://www.milieukeur.nl/407/factsheets/milieuthermometer-zorg.html) kan een ziekenhuis of een zorginstelling haar duurzaamheidsprestatie en milieuzorg zichtbaar maken en aantoonbaar verbeteren. Een instelling kan in aanmerking komen voor een certificaat (goud, zilver of brons) als aan verplichte criteria en keuzemaatregelen is voldaan.

De Milieuthermometer Zorg bestaat uit een schema met ruim 100 maatregelen waarvan er, voor een certificaat brons, 52 verplicht zijn te volbrengen en 14 extra naar keuze. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in 17 thema’s, waaronder; milieu- en energiemanagement, afval, gevaarlijke stoffen, catering en voeding, inkoopbeleid en groenbeheer. Daarnaast zijn de maatregelen uit de lijst met erkende maatregelen voor gebouwen voor zorg en welzijn ook meegenomen.

Heeft u ook belangstelling om uw gebouw te verduurzamen of om een Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan te laten maken, neem dan geheel vrijblijvend contact met Sweegers en de Bruijn op om samen te bekijken wat de mogelijkheden voor uw gebouw zijn. Betreft het een zorginstelling of ziekenhuis, dan gaan we ook voor de Milieuthermometer Zorg!