Nieuwbouw Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

De ambities van Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zijn duidelijk: een nieuwbouw hotfloor en renovatie van de bestaande huisvesting. Passend bij de organisatie van het RKZ en met aandacht voor duurzame en toekomstbestendige oplossingen. In opdracht van het ziekenhuis ontwikkelt Sweegers en de Bruijn de technische infrastructuur en de gebouwgebonden technische installaties.

Al enige tijd dacht het RKZ na over een duurzame nieuwbouw voor Diagnostiek en Interventie, een zogenaamde hotfloor, en renovatie van de bestaande bouw. Een ambitieus plan. Om dit te helpen ontwikkelen heeft het ziekenhuis een expertgroep gecontracteerd voor total engineering bestaande uit Bureau Berndsen voor architectuur, Adviesbureau Vriesema voor bouwmanagement, Sweegers en de Bruijn als adviseur technische installaties en energieadvies en Siemens Healthineers als ontwikkelpartner technologie.  In januari van dit jaar werd het conceptplan ‘Op weg naar een duurzaam Rode Kruis Ziekenhuis’ door hun gepresenteerd.

Het gezamenlijk gepresenteerde plan is door het ziekenhuis enthousiast ontvangen en is de blauwdruk voor doorontwikkeling naar aanbestedingsdocumenten. In dit plan zijn alle te doorlopen fasen met de daarbij behorende activiteiten, duidelijk in kaart gebracht. Eigenlijk als het ware een volledig plan ter ontzorging van het RKZ.

Sweegers en de Bruijn is er trots op dat de inspanningen van ‘De Expertgroep’ tot een opdracht geleid hebben voor dit project en verheugt zich op de samenwerking met het RKZ om een duurzaam, toekomstbestendig ziekenhuis te gaan realiseren!