17 / 5 / 2016

NRP Partner Sweegers en De Bruijn begeleidt onderzoek naar toekomstbestendig bouwen

In overleg met NRP begeleid NRP Partner Sweegers en de Bruijn, installatie adviesbureau voor binnenklimaat, een onderzoeksopdracht naar Toekomstbestendig Bouwen. Vorige week presenteerde Sweegers en de Bruijn de tussenstand van het onderzoek.

Hoe kun je het beste anticiperen op de toekomstbestendigheid van gebouwen, en welke ontwikkelingen zijn daarin belangrijk? Het onderwerp, Toekomstbestendig Bouwen, is opgedeeld in drie subthema’s, te weten: Smart Grid, Circulaire Economie en Installatieloze/ -Arme gebouwen. Vanuit de Avans Hogeschool werken 8 leerlingen uit het 3e leerjaar de genoemde thema’s uit onder begeleiding van Paul Gerats, energiespecialist bij Sweegers en de Bruijn en Joost Willems, voormalig directeur bij Sweegers en de Bruijn.

Het onderzoek is momenteel in volle gang. Thema’s waar de studenten aan werken zijn de Trias Energetica, nieuwe manieren van koelen en verwarmen van gebouwen, de mogelijkheden en beperkingen van de infrastructuur van energieopslag en energiestromen en de ontwikkelingen in de snel groeiende wereld van de Circulaire Economie. Maar ook installatietechnische componenten voor een optimaal binnenklimaat en grote opwekkingseenheden en gasdistributie vallen onder de scope van het onderzoek.

Het doel van het onderzoek is om met inzichtelijke resultaten de nieuwste ontwikkelingen en de stand van zaken van het toekomstbestendig bouwen in kaart te brengen. De ambitie is om de verworven kennis toe te passen op een fictief dan wel bestaand gebouw. De onderzoeksresultaten zullen in het najaar gedeeld worden met het volledige NRP Netwerk.