30 / 11 / 2018

Officiële opening Holland PTC

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Delft. Het is opgericht door Erasmus MC, LUMC en TU Delft en vormt met deze centra een actief samenwerkingsverband in zorg, onderwijs en wetenschap. HollandPTC behandelt kankerpatiënten door bestraling met protonen. De eerste patiënten zijn inmiddels bestraald en de officiële opening heeft op 30 november 2018 plaatsgevonden. De medisch directeur, Marco van Vulpen, geeft aan dat zij hard werken aan het vergroten van de capaciteit, zodat op korte termijn circa 600 patiënten per jaar baat kunnen hebben bij deze nieuwe behandelmethode.

De ambitie was om in dit project maximale patiëntvriendelijkheid te realiseren. Gezien het zware karakter van de behandeling is een omgeving waar de patiënt zich prettig en ontspannen voelt belangrijk. De architect, Rob Bouwmeester van Gortemaker Algra Feenstra (www.gaf.eu), heeft aan deze ambitie gehoor gegeven door het ontwerpen van een transparant gebouw, met behoud van privacy. Sweegers en de Bruijn heeft in nauwe samenwerking met de architect ervoor gezorgd dat alle hightech apparatuur optimaal geïntegreerd is in het gebouw.  Het resultaat is een modern, duurzaam gebouw, dat door zijn flexibiliteit maximaal is voorbereid op de toekomst. Hier vindt u meer informatie over de bijzondere technische aspecten van dit project.