07 / 04 / 2014

OK-beheersplan VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum te Venlo

Voor VieCuri Medisch Centrum heeft Sweegers en de Bruijn het Beheersplan OK-Afdeling geschreven. Het beheersplan is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met het management OK-afdeling, de afdeling infectiepreventie en het management van de technische dienst. In het Beheersplan zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot de validaties, het registratie- en bewakingssysteem en het beheer en onderhoud van de installaties duidelijk vastgelegd.

Tevens zijn er protocollen opgenomen met de procedures die gevolgd moeten worden in geval van microbiologische afwijkingen en bij te grote afwijkingen van kritische parameters. Hierbij moet gedacht worden aan drukhiërarchie, temperatuur en vochtigheid van de ventilatielucht en temperatuurverschil tussen de zones in het plenum. Om dit voor de gebruikers duidelijk en overzichtelijk te houden zijn flowcharts opgesteld die bij een afwijking doorlopen moeten worden.

In het beheersplan zijn alle validaties die moeten worden uitgevoerd bij de jaarlijkse validatie van een OK beschreven zodat hierover bij de partijen die de validaties uitvoeren geen misverstanden kunnen ontstaan. Een bijkomend voordeel is dat het ziekenhuis met dit beheersplan bij diverse partijen een concurrerende offerte kan opvragen voor de validatie-werkzaamheden.

Inmiddels heeft Sweegers en de Bruijn van VieCuri Medisch Centrum de opdracht gekregen om ook voor de OK-afdeling lokatie Venray een OK-beheersplan te schrijven.