25 / 11 / 2015

Opening project renovatie beddenhuis St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Na een proces van ruim zeven jaren heeft in oktober 2015 de officiële openingshandeling plaatsgevonden van het vernieuwde beddenhuis van het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. In 2007/2008 is besloten de verpleegafdelingen te moderniseren en aan te passen aan de wensen van de klant. De vernieuwde zorgvisie, waarin de patiënt centraal staat, was een belangrijke aanleiding voor dit renovatieproject.

In een geconcentreerde workshop, snelkookpan genaamd, is met alle betrokkenen van het ziekenhuis en de ontwerpende partijen, nagedacht over de uitgangspunten en de wensen voor het nieuwe beddenhuis. Hierbij is onder andere als uitgangspunt naar voren gekomen, om zoveel mogelijk eenpersoons en enkele driepersoonskamers te realiseren. In een centrale dienstenblok na bij de lift zijn ondersteunende diensten voor drie verpleegafdelingen, zoals bijvoorbeeld een keuken, magazijnen en de afvalverwerking op een locatie ondergebracht. Omdat ook enkele bouwfysische verbeteringen aan de gevel dringend gewenst waren, kwam verwarming op een lager temperatuurniveau en koeling met hogere temperaturen dan normaal dichterbij. Dit levert een besparing van energie en CO2 reductie op.

Op basis van een quickscan van Sweegers en de Bruijn is besloten een warmte koude opslag voorziening uit te werken en te laten realiseren, voor een deel van het ziekenhuis. Omdat het beddenhuis natuurlijk niet gesloten kan worden, is het project gerealiseerd in totaal zeven fasen. Zowel de patiënten als de medewerkers zijn uiterst tevreden met het resultaat van de aanpassingen en vernieuwingen.

Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant de heer Henri Swinkels en de heer Ad van de Laar facilitair manager St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.