13 / 9 / 2013

Oprichting HollandPTC goedgekeurd

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de oprichting goed van ‘HollandPTC’; een gemeenschappelijke onderneming op het gebied van protonentherapie van de TDH Services (onderdeel van TU Delft), Erasmus Holding en Leids Universitair Medisch Centrum. Deze partijen gaan een behandel- en onderzoekscentrum opzetten voor protonentherapie. Met deze therapie kan kander behandeld worden.
ACM heeft met name gekeken of er risico’s voor de mededinging zijn als deze partijen op het gebied van zorgdiensten zoals radiotherapie willen samenwerken. Na onderzoek en gesprekken met een aantal zorgverzekeraars lijkt hiervan geen sprake te zijn.
Protonentherapie wordt op dit moment in Nederland niet aangeboden. Dit kan pas nadat aanbieders hiervoor een vergunning hebben gekregen van de minister van VWS en een contract hebben afgesloten met zorgverzekeraars.

Meer informatie