OVO ZAANSTAD AANBESTEDING ONDERHOUD

OVO Zaanstad is het schoolbestuur voor zeven scholen voor het voortgezet onderwijs in Zaanstad en omstreken. In totaal draagt OVO Zaanstad de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan meer dan 6.000 leerlingen en telt het ongeveer 800 medewerkers.
In 2020 heeft OVO besloten om het onderhoud van gebouwgebonden installaties, zowel op het gebied van werktuigkundige als elektrotechnische installaties, voor drie van de zeven scholen uit te besteden via een overeenkomst. Voor deze aanbesteding is een samenwerkingsverband aangegaan met Sweegers en de Bruijn. Dit partnerschap omvat zowel het opstellen van overeenkomsten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden als het aangaan van de aanbestedingstrajecten.

Hierbij gaat het om de totstandkoming van overeenkomsten voor langdurig onderhoud op basis van NEN 2767 en de daarbij behorende inspanningseisen. Naast het opzetten van deze overeenkomsten en aanbesteding verzorgt Sweegers en de Bruijn ook de begeleiding tijdens de uitvoeringsperiode. Dit houdt in dat we OVO adviseren in geval van calamiteiten en aanwezig zijn tijdens de kwartaaloverleggen met de Opdrachtnemer.

De overeenkomst heeft betrekking op in totaal drie scholen met een omvang van 32.325 m2. Binnen deze scholen zijn ongeveer 225 assets, waarvoor onderhoud wordt uitgevoerd.

Samen met OVO Zaanstad, de Opdrachtnemer en Sweegers en de Bruijn is een samenwerking tot stand gekomen, waarbij OVO op efficiënte wijze wordt ontzorgd door de Opdrachtnemer en ondersteund door Sweegers en de Bruijn op het gebied van beheer en onderhoud. Deze samenwerking berust op een solide onderling vertrouwen, waardoor OVO Zaanstad de komende jaren volledige controle over haar vastgoed kan behouden.