2 / 7 / 2014

Paul Gerats van Sweegers en de Bruijn houdt een pitchpresentatie bij 4e BEC congres over toepassing van WKO in Den Bosch

Op 2 juli jl. is het 4e BEC congres georganiseerd op SPARK Campus in Rosmalen.  Het congres mocht rekenen op warme belangstelling. Zo’n 170 deelnemers van diverse Bossche bedrijven, instellingen en overheid lieten zich een middag inspireren om tot snelle en duurzame energieoplossingen te komen. Ze ontmoetten elkaar en maakten concrete afspraken. ‘Vaart maken’ was het centrale thema van de middag.

Het doel: organisaties en bedrijven laten zien hoe ze grotere stappen kunnen maken op het gebied van energiebesparing en het klimaatneutraal maken van de stad. Er moeten de komende tijd meer duurzame initiatieven ontstaan om energie te besparen. “Vaart maken dus.”

In acht interactieve sessies mochten ook de deelnemers aan de slag om uit te vinden hoe ze in de toekomst anders om kunnen gaan met energie en mobiliteit. Onderwerpen als zonne-energie, duurzaam bouwen, duurzame energie en duurzaam vervoer passeerden de revue. Paul Gerats van Sweegers en Bruijn b.v. heeft hier een pitch gehouden in het kader van duurzame energie m.b.t. kansen en mogelijkheden voor energie opslag in de bodem in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er is een ambitie geformuleerd om na 2020 meer dan 100 WKO installaties in de gemeente ’s-Hertogenbosch operationeel te hebben. Hiervoor is een aantal acties afgestemd die binnen de werkgroep warmte van BEC zullen worden uitgezet en bewaakt.

De afgesproken acties zijn:

  1. Koppelen investeringsprogramma’s met meerjaren onderhoudsprogramma (Werkgroep warmte); zodat bij renovatie geen kansen gemist worden.
  2. Goede mix van stimulering en regelgeving ter ondersteuning WKO realisaties (Gemeente).
  3. Aanbieden “Leegstand Deal” (Gemeente); Gemeente knapt openbare ruimte op als ontwikkelaars/eigenaren leegstaand kantoorpand verduurzamen.
  4. Prestatieverbetering bestaande installatie (Werkgroep warmte).
  5. Best Practices en Kennis etaleren (Gemeente).
  6. Kennisversterking installatietechniek en energiehunter (Onderwijs).
  7. Benoemen Pilotlocaties.