Project van Start! Nieuwbouw duurzaam kindcentrum IKC van HARTE in Houten

In 2020 zijn wij geselecteerd als installatieadviseur voor de nieuwbouw IKC van Harte te Houten. De uitvraag was georganiseerd door KS Fectio en HEVO Experts in Huisvesting en Vastgoed. Voor de opdrachtgever was het belangrijk om een veilige, gezonde en duurzame leeromgeving te creëren. Met deze ambitie is Sweegers en de Bruijn aan de slag gegaan en zijn installatietechnische ontwerpen ontwikkeld voor de werktuigkundige, elektrotechnische, sanitaire en liftinstallaties. Elke fase is afgesloten met een integraal fasedocument met bijbehorende tekeningen en installatiebegrotingen.

Binnen het ontwerpteam bestaande uit BDG architecten, van de Laar en ZRi is een integraal ontwerp ontwikkeld dat aansluit bij de ambities van IKC van HARTE. In haar rol als installatieadviseur heeft Sweegers en de Bruijn de wensen en eisen op het gebied van veiligheid, energie, milieu, duurzaamheid en gebruikswaarde vertaalt naar een toekomstbestendig en energieneutraal gebouw dat voldoet aan de gestelde eisen uit het bouwbesluit en het programma frisse scholen.

De volgende resultaten zijn door in het gebouwontwerp gerealiseerd:

  • Een veilige leeromgeving – Volledige bewaking brandmeld en ontruiming bij kinderdagverblijf en een Inbraakinstallatie;
  • Een gezonde leeromgeving conform het programma Frisse Scholen – Luchtbehandeling met warmteterugwinning en CO2 gestuurde ventilatie – verwarming en koeling door vloerverwarming- en koeling in combinatie met naverwarmers;
  • Een toekomstbestendig en energieneutraal gebouw – toepassing van luchtwater warmtepompen – PV-installatie bestaande uit 365 panelen verdeeld over Oost en West – toepassing van zonneboilers
  • Klimaatadaptief gebouw – Sanitaire installatie met zonneboiler en elektrische boilers – Hemelwater­infiltratie op eigen terrein;
  • Een gebouw met een hoge gebruikswaarde – Volledig integratie van gebouwenbeheersysteem – Ledverlichting gestuurd op basis van aanwezigheid – Data-installatie afgestemd op gebruiker – Technische voorzieningen voor de gymzaal.

Omvang nieuwe school: 2.500 m².
Status: in uitvoering.
Oplevering: Q2/Q3 in 2024.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!