RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LED’S GO!

In het kader van duurzaamheid ambities en doelstellingen wil de Radboud Universiteit Nijmegen haar bestaande gebouwen verder verduurzamen.

Het vervangen van de conventionele TL-, PL- en gloeilampverlichtingsarmaturen is één van de hier uit voortvloeiende maatregelen.

Projectomvang:

Het project omvat het vervangen van de bestaande verlichtingsarmaturen door LED van de volgende gebouwen:

  • Huygensgebouw;
  • Elinor Ostrom gebouw / Gymnasion;
  • Grotius gebouw;
  • Universitaire Bibliotheek.

In tal van deelprojecten zijn delen van de bovengenoemde gebouwen reeds van LED verlichting voorzien.

Advieswerkzaamheden Sweegers en de Bruijn

Het plan van aanpak van Sweegers en de Bruijn om deze 4 gebouwen te voorzien van LED verlichting ziet er als volgt uit:

  • Het uitvoeren van een inventarisatie om duidelijk in beeld te krijgen waar nog LED verlichting moet worden aangebracht;
  • Het opstellen van een vlekkenplan waaruit duidelijk blijkt, wat, waar en hoe de verlichting vervangen dient te worden;
  • Het opstellen van contractstukken ten behoeve van de Europese aanbesteding, waarop de geïnteresseerde installateurs kunnen inschrijven;
  • Het opstellen van een kostenraming;
  • Het begeleiden en ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de aanbesteding.

De uitvoering zal plaatsvinden in ‘bedrijfzijnde’ onderwijsgebouwen, derhalve is een goed plan van aanpak noodzakelijk. Ook de planning en de logistieke flexibiliteit en creativiteit van uitvoerende partijen zijn essentieel om dit project tot een succes te maken.