16 / 9 / 2019

Rotterdam, Laan op Zuid 45 wordt Rijksverzamelgebouw

Dit kantoor uit de jaren 90  van 35.000 m2 BVO, dat door de belastingdienst werd bewoond, zal worden getransformeerd tot Rijksverzamelgebouw. Vanaf 2020 zal het kantoorgebouw, onderdeel van de Wilhelminahof op de Kop van Zuid, behalve aan de Belastingdienst ook huisvesting bieden aan:  Douane, Rijkswaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs, Immigratie en Naturalisatiedienst en de Raad voor de Kinderbescherming.

Heijmans won de Europese aanbesteding en gaf Sweegers en de Bruijn opdracht tot het maken van het ontwerp voor de gebouwgebonden installaties voor deze kantoortransformatie.

In het ontwerp wordt, naast het aanpassen van de installaties aan de nieuwe indelingen, ook bijzondere aandacht besteed aan verbetering van het energielabel  door de toepassing van onder andere: energieterugwinning luchtbehandeling, gelijkstroom motoren luchtbehandeling, luchthoeveelheidsregeling en LED-verlichting.

Bron: Marc Blommaert Photography en Film

Het project bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase en wij zijn trots op onze bijdrage aan dit project. Wij wensen Heijmans veel succes bij de realisatie van een efficiënt en aantrekkelijk nieuw Rijksverzamelkantoor.

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/projecten-in-uitvoering/rotterdam-laan-op-zuid-45