Safety Culture Ladder

Op 14 februari jl. was de auditor van Kiwa bij TAG beheer op kantoor met betrekking tot de veiligheidsladder ASA K-0203851-01 om een audit uit te voeren naar de Safety Culture Ladder van T.A.G. Beheer B.V.

De audit is uitgevoerd conform de geldende NEN voorschriften en het certificaat is behaald.

Dit betekent dat Sweegers en de Bruijn, Adviesbureau Becks en Toets + Bouw voldoen aan alle eisen zoals omschreven in het handboek van de Safety Culture Ladder.