23 / 1 / 2018

Samenwerking Sweegers en de Bruijn & adviesbureau Becks

Met genoegen kunnen wij u mededelen dat Sweegers en de Bruijn Ingenieurs en Adviesbureau Becks hebben besloten om met ingang van 1 januari 2018 te gaan samenwerken. Beide bureaus zijn dan gehuisvest op de Europalaan in ’s-Hertogenbosch.

Ingenieurs en Adviesbureau Becks: Kees Prinssen & Peter Heidema, Sweegers en de Bruijn: William Sanders, Marco Roeleven en Joost Willems.

Vanuit de goede band die van oudsher tussen onze bedrijven aanwezig is, hebben wij geconstateerd dat wij elkaar goed aanvullen als het gaat om de sectoren waarin activiteiten worden verricht en de specifieke kennis die aanwezig is. Door middel van het intensiveren van de samenwerking willen wij deze potentiële synergie omzetten in meer waarde voor u in de vorm van meer en bredere kennis, een hoger niveau van dienstverlening en professionaliteit.

Concreet voor u betekent dit dat de vertrouwde gezichten voor u actief blijven, en dat er meer kennis, ervaring en capaciteit beschikbaar is om samen met u mooie projecten te realiseren. Sweegers en de Bruijn en Becks hebben in elkaar een betrouwbare partner gevonden en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. In de aankomende tijd zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de samenwerking.