28 / 1 / 2015

Start revitalisatie Park Eemwijk Van Neynsel

In een zeer korte periode (dec. 2014 t/m sept. 2015) wordt de huisvesting aangepast aan de zorgvisie van Van Neynsel. Op Park Eemwijk wordt overgestapt op kleinschalig wonen voor mensen met dementie en wordt een vernieuwd revalidatiecentrum gerealiseerd.

Bijzonder is de gekozen samenwerkingsvorm tussen Van Neynsel, ontwerpers en bouwers, die het mogelijk maakt om in deze extreem korte tijd het gewenste resultaat te realiseren.