Succesvolle Uitbreiding en Vernieuwing van Streeklab Haarlem

Door een beoogde toekomstige productieontwikkeling en gewenste flexibiliteit was de huidige huisvesting van het Streeklab in Haarlem te klein geworden. In dit kenniscentrum voor infectieziekten, infectiepreventie en microbiologische diagnostiek zoeken analisten naar de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën e.a. in patiëntmaterialen. Bacteriologie, Serologie, Parasitologie en Legionella zijn hierin de ‘keywords’.

Binnen het huidige gebouw zijn ruimten / verdiepingen van andere gebruikers vrijgemaakt, verbouwd en opnieuw ingericht voor het Streeklab. Er zijn laboratoria, kantoren en ondersteunende ruimten gecreëerd. Het hart van de nieuwe laboratoria bestaat uit een Baclab met het nieuwe BD Kiestra™ Total Lab Automation (TLA) systeem. Dit systeem automatiseert het microbiologische proces, van monsterverwerking, plaattransport en incubatie tot digitale beeldvorming.
Middels een inventief schuifplan heeft de bedrijfsvoering tijdens de verbouwing nagenoeg ononderbroken door kunnen functioneren.

Werkzaamheden Swebru
Op basis van een vlekkenplan is door Sweegers en de Bruijn samen met de gebruikers en het ontwerpteam de ruimtebehoefte uitgewerkt naar een concrete indeling met bijbehorend technisch Programma van Eisen. De laboratoria voldoen waar nodig aan de betreffende BSL, ML of PCR eisen.
Vervolgens is er een ontwerp gemaakt van alle gebouw gebonden installaties. Hierbij is er speciale aandacht besteed aan het benodigde ruimtecomfort vanwege de zeer hoge interne warmtebelasting van de apparatuur. Ook de datavoorziening en technische gassen zijn een belangrijk onderdeel van het ontwerp, omdat deze benodigd zijn voor het goed kunnen functioneren van de geautomatiseerde diagnostische apparatuur.
Na de selectie van een uitvoerende partij is in het bouwteam het ontwerp verder uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd. Tijdens deze fasen heeft Sweegers en de Bruijn technische ondersteuning verleend en toetsende- en inspectie werkzaamheden verricht. Na een test- en commissioning fase zijn de ruimten ingericht en door Streeklab in gebruik genomen.

De toegevoegde waarde van Swebru
Een schuifplan binnen een bestaand laboratoriumgebouw, waarbij de bedrijfsvoering van de gebruiker moet blijven functioneren, is een complexe opgave. Sweegers en de Bruijn heeft de opdrachtgever in elke fase dit proces begeleid en de benodigde technische knowhow aangeleverd. In de ontwerpfase is een technisch en financieel passend ontwerp van de installaties gemaakt. In de uitvoeringsfase zijn gewenste planwijzigingen in overleg met het bouwteam doorgevoerd. Tijdens dit traject heeft Sweegers en de Bruijn d.m.v. toetsing en inspecties de kwaliteit van het werk bewaakt.

Inmiddels heeft het Streeklab de nieuwe ruimten na de verbouwing tot volle tevredenheid weer in gebruik.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!