Nieuws

21 / 2 / 2017

Sweegers en de Bruijn brengt ontwikkeling circulaire economie in beeld

Op een congres van het NRP (Nationaal Restauratie Platform) met als titel “Nationale renovatie en transformatiedag”, heeft Paul Gerats, adviseur Energie bij Sweegers en de Bruijn, vorige week een lezing verzorgd over het thema circulaire economie.

Paul Gerats presentatie

Op onze weg naar een duurzame en toekomstbestendige maatschappij is het van groot belang dat we stoppen met lineair denken, en ons daadwerkelijk richten op beperking van gebruik van fossiele brandstoffen, beperking van materiaalgebruik en nadenken over herbruikbaarheid van materialen en producten in plaats van deze na gebruik te storten of te verbranden. De term consuminderen wordt hiervoor onder andere gebruikt. Paul Gerats ging in op de aspecten van materiaalgebruik, energiebesparing, Smart Grid, wet- en regelgeving, normen en eisen en rekenmethoden om de duurzaamheid concreet te maken. Daarnaast haalde hij een aantal voorbeelden aan van projecten van Sweegers en de Bruijn, waarin deze thema’s meer dan gemiddeld een rol spelen. Zo is er in Leiden een zorghuisvesting waaraan we al voor de derde keer in ons bestaan een bijdrage mochten leveren, een mooi voorbeeld van hergebruik en aanpassing van het bestaande vastgoed aan de nieuwe gebruiks- en maatschappelijke eisen.

Roomburgh 1960

Roomburgh jaren 60  

Roomburgh 1985

Roomburgh jaren 80

Roomburgh 2013

Roomburgh heden

 

 

naar nieuwsoverzicht