3 / 4 / 2017

Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer

Vrijdag 31 maart 2017. heeft onze projectleider Jan Drop een lezing verzorgd tijdens het derde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers, georganiseerd door STIP-opleidingen. Vanuit verschillende disciplines is gekeken wat de effecten zijn van de WIP richtlijn en de VCCN RL 7. In vertegenwoordiging van hygiënisten en technische diensten van vele ziekenhuizen uit het land en betrokken marktpartijen, heeft Jan zijn ervaringen gedeeld bij een casus van het Diakonessenhuis. Op de OK’s in het ziekenhuis heeft Jan metingen uitgevoerd, waarbij het beschermd gebied is bepaald. De resultaten van de metingen waren teleurstellend, waarna hij onderzocht heeft op welke wijze het beschermd gebied vergroot kon worden.

De resultaten hiervan kunt u zien in de presentatie.