6 / 4 / 2018

Themabijeenkomsten: Bodemenergie

BodemenergieNL is dé branchevereniging voor bedrijven en instanties die bodemenergiesystemen (zowel open als gesloten systemen) realiseren en exploiteren.
Twee maal per jaar wordt een themabijeenkomst georganiseerd waarvoor zowel de leden als ook externe partijen worden uitgenodigd om een op dat moment actueel onderwerp nader onder de loep te nemen.

Paul Gerats, adviseur energie bij Sweegers en de Bruijn, presenteert “Nut en noodzaak van bodemenergie bij energielabel verbetering” op 17 en 18 april a.s. Aan de hand van uitgewerkte projectvoorbeelden worden de kansen en mogelijkheden voor de inzet van Bodemenergie bij renovatie (utiliteit) nader toegelicht.

Voor meer informatie klik hier.