14 / 4 / 2016

Uitvoering uitbreiding en renovatie Gymnasion

Op 7 april jl. heeft de contractondertekening plaats gevonden tussen de Radboud Universiteit en de bouwcombinatie WAM&VanDuren, Rots Bouw en WSi voor de uitvoering van de uitbreiding en aanpassingen van het gebouw Gymnasion-Noord te Nijmegen. Door een wijziging van het programma heeft de opdrachtgever besloten om een extra lob (ca. 5.300 m2) aan de noordkant te realiseren aan het bestaande gebouw en “schakels” aan de oostzijde tussen de bestaande lobben op de 2e en 3e bouwlagen . De verbouwing (ca. 13.000 m2) zal in going concern worden uitgevoerd. De verbouwwerkzaamheden betreffen o.a. wijziging van indelingen en aanpassing van de installaties.

De werkzaamheden zijn onlangs van gestart gegaan en hebben een doorlooptijd van circa 16 maanden waarbij de meeste werkzaamheden dit jaar zullen plaatsvinden.

Sweegers en de Bruijn zal voor de installaties bouwdirectie voeren en heeft opdracht voor bouwtoezicht en projectbegeleiding.

De aannemer heeft tevens een Facebook-pagina opgestart, welke te volgen is via link