Wat betekent brandveiligheid binnen de Installatietechniek

De BIO-maatregelen zijn bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten met betrekking tot brandveiligheid. Deze drie aspecten zijn ook zodanig benoemd in de Nederlandse wet- en regelgeving.  Samen waarborgen ze een goed brandveiligheidsniveau van uw panden en organisatie. Wij hebben deze maatregelen geïmplementeerd in onze werkwijze en veiligheidsplan: ‘Doordacht Veilig’.

Brandveiligheid verwijst naar het nemen van maatregelen en het implementeren van systemen om het risico op brand in een gebouw te minimaliseren en ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen vluchten in geval van een brandincident.

Brandveiligheid omvat verschillende aspecten, waaronder:

Bouwkundige maatregelen, deze bestaan uit compartimentering en het gebruik van brandveilige voorzieningen en materialen: Dit omvat de compartimentering in brandcompartimenten en het gebruik van brandveilig materiaal om brand en rookvorming te beperken.

Het omvat ook de aanwezigheid van voldoende en veilige vluchtroutes, dit zodat veilig vluchten mogelijk is.

Installatietechnische maatregelen

Installatietechnische maatregelen, dit omvat het installeren van rookmelders, welke zorgen dat een brand tijdig gedetecteerd kan worden, er een ontruimingssysteem en eventuele andere installatietechnische voorzieningen geactiveerd kunnen worden. Andere installatie technische voorzieningen zijn een sprinkler- en een RWA-installatie (Rook Warmte Afvoer), brandslanghaspels en handblussers. Deze kunnen helpen bij het rookvrij houden van de vluchtwegen en het beperken van brand.

Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen betreffen het menselijk handelen bij een brand, zo zijn er een ontruimingsplan, vluchtplattegronden en een BHV-dienst welke ervoor zorgen dat dat een ieder op de hoogte is van de acties welke tijdens een brand ondernomen moeten worden en waar men naartoe kan vluchten. Verder zorgt het regelmatig oefenen van dergelijke situaties ervoor dat een ieder ook weet welke acties men bij een calamiteit uit dient te voeren.

Het doel van het brandveiligheidsconcept is om de veiligheid van de bewoners, gebruikers en de property te waarborgen. Door de juiste systemen en maatregelen te implementeren, kan het risico op brand verminderd worden en kunnen mensen tijdig en veilig het gebouw verlaten in geval van een noodsituatie. Brandveiligheid is een essentieel onderdeel van het ontwerp, de bouw en het onderhoud van gebouwen en moet altijd serieus genomen worden.