8 / 10 / 2019

Waterschap Aa en Maas kiest voor conditiemetingen NEN 2767

Vorig jaar heeft Sweegers en de Bruijn als pilot een conditiemeting volgens NEN 2767 uitgevoerd op de elementen van het hoofdkantoor van Waterschap Aa en Maas in Den Bosch. Deze norm houdt in dat het gebouw, zowel bouwkundig als installatietechnisch, wordt geïnventariseerd. Dankzij dit onderzoek ontstond een helder vertrekpunt, van waaruit Waterschap Aa en Maas haar beleidskeuzes met betrekking tot Beheer & Onderhoud kon bepalen. De resultaten van de conditiemetingen zijn door Sweegers en de Bruijn vertaald naar een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP), waarin concrete doelen worden gesteld en stappen kunnen worden ondernomen.

Na een jaar actief met het MJOP te hebben gewerkt, heeft Waterschap Aa en Maas besloten de pilot uit te breiden voor haar districtskantoren, met als eerste locatie kantoor Lith. De overige districtskantoren volgen spoedig. Waterschap Aa en Maas heeft dankzij de uitgevoerde conditiemetingen een MJOP dat geheel is afgestemd op haar wensen en eisen. Tevens heeft zij maximale grip op het beheer en onderhoud van haar gebouwen. Spreekt dit u aan en wilt u ook conditiemetingen volgens de NEN 2767 laten uitvoeren, neem dan contact met ons op. Onze specialisten kijken dan samen met u wat de mogelijkheden voor uw vastgoed zijn!